Om Oss

Martom AS er grossist av solcellesystemer og belysningsanlegg. Vi har erfaring fra entreprenørvirksomhet, som bygge- eller prosjektleder, og som rådgivende ingeniør elektro.

Hos oss kan du kjøpe komplette solcelle- eller belysningsløsninger, ferdig prosjektert, uten fordyrende mellomledd. Vi kan også være behjelpelig med montasje, gjennom våre samarbeidspartnere der det er mulig, eller med egne ressurser.

Martom AS tilbyr gode finansieringsmodeller, enten du er privatperson eller bedrift. Hos oss kan du benytte deg av meget gunstig finansieringsordning gjennom Resurs Bank eller Klarna, eller benytte deg av vår leasingsløsning (gjelder kun om du har et organisasjonsnummer). Velger du å lease anlegg, kan dette leases ferdig levert og montert. Du finner mer informasjon om våre finansierings- og leasingsordninger i linkene under:

Solcelleanlegg

I noen tilfeller er det ikke tilgang på strøm på avsidesliggende hytter, naust, hus eller industri, eller at det offentlige nettet er for svakt. Da kan en løsning være solcelleanlegg som et supplement, enten med eller uten batterier. Batterier bruker vi der hvor det ikke er et offentlig strømnett, eller der det offentlige strømnettet er altfor svakt i forhold til det effektforbruket som normalt vil være til stede. Eksempler på det siste kan for eksempel være havbruksanlegg der det er behov for større effekter enn det nettet tillater under korte perioder av døgnet, som under foring av fisk da man ellers ville kjørt kostbare dieselaggregat-anlegg. I slike tilfeller kan i noen tilfeller et solcelleanlegg i store deler av året kunne gi nok bidrag, levert til batteribank, til at slike prosesser kan drives. Har du en vanlig enebolig med egnet tak, er taket ditt en meget god plass for solcelleanlegg som leverer grønn energi rett inni ditt elektriske anlegg, og hvor du kan selge kraft du ikke bruker til det offentlige nettet.

LED-belysning

Har du tradisjonelle lysanlegg basert på lysrør eller damplamper, er det meget lønnsomt å bytte ut disse med LED-lysarmaturer, selv om de gamle armaturene er helt i orden. Det er helt vanlig med minimum 50% effekt- og energireduksjon ved overgang til LED-belysning. I tillegg får du andre positive gevinster, som redusert varmeavgivelse (varme som ofte er ødeleggende for gamle lysarmaturer) og økt brannsikkerhet, vesentlig økt levetid (stor fordel særlig der det er vanskelig å komme til for lampebytte), og mindre tungmetaller som damplamper og lysrør inneholder. LED er bra for miljøet, og vi hjelper deg å være en viktig del av det grønne skiftet.