Spørsmål og svar

Solcellepaneler konverterer solenergi til elektrisitet ved hjelp av fotovoltaisk teknologi. Når sollyset treffer panelene, genereres likestrøm (DC) som deretter konverteres til vekselstrøm (AC) som kan brukes i hjemmet ditt. Produserer du mer strøm enn du forbruker vil ett nett-tilknyttet automatisk selge din strømproduksjon.
Et solenergisystem kan redusere dine strømutgifter, redusere ditt karbonavtrykk og gi en pålitelig og bærekraftig kilde til strøm. Du kan også potensielt tjene penger ved å selge overskuddsstrøm tilbake til nettet.
Dimensjonering av et solenergisystem avhenger av flere faktorer, inkludert ditt gjennomsnittlige strømforbruk, din beliggenhet og tilgjengelig takflate. Vi i Martom vil kunne vurdere disse faktorene og gi deg den beste løsningen.
Solcellepaneler har vanligvis en levetid på rundt 25-30 år eller mer. De krever minimalt vedlikehold, og mange produsenter gir langvarige garantier på ytelsen.
Solenergiproduksjonen påvirkes av solens intensitet, temperatur og skydekke. Imidlertid er moderne solcellepaneler designet for å fungere effektivt under forskjellige værforhold, og du vil fortsatt kunne generere strøm, selv på overskyede dager.
Et batteri er valgfritt, men det kan være gunstig. Med et batteri kan du lagre overskuddsstrøm og bruke den når solen ikke skinner, for eksempel om natten eller i perioder med dårlig vær.
De fleste solenergisystemer leveres med en overvåkningsløsning som lar deg se strømproduksjonen i sanntid og spore systemets ytelse over tid. Dette gir deg verdifull innsikt i besparelsene dine og eventuelle avvik.
I tilfelle av strømbrudd vil et standard solenergisystem automatisk koble seg fra strømnettet for å beskytte arbeidere som jobber med å gjenopprette strømmen. Hvis du har et batteri, kan du fortsatt bruke strøm i hjemmet ditt under strømbruddet hvis du har prioriterte kurser tilkoblet batteriet.
Installasjonstiden varierer avhengig av størrelsen på systemet og kompleksiteten ved installasjonen. Vanligvis tar det mellom 1-7 dager å installere et solenergisystem på et typisk tak.
Kravene varierer etter sted, men vanligvis må du innhente tillatelser fra ditt lokale energiselskap og kanskje kommunen. Martom kan jeg veilede deg gjennom prosessen og hjelpe deg med å skaffe nødvendige tillatelser.
Solcellepaneler har vanligvis langvarige garantier på ytelse, som kan variere mellom produsenter. Generelt sett kan du forvente garantier på 20-25 års ytelse og 5-12 års garanti på annet utstyr.
Solenergisystemet kan fungere både uavhengig av og sammen med strømnettet. Nett-tilkoblet system lar deg dra nytte av nettleverandørens strøm når solen ikke skinner, mens et off-grid system gir deg uavhengighet fra strømnettet.
Å installere et solenergisystem kan øke verdien på boligen din. Potensielle kjøpere verdsetter bærekraftige løsninger og lavere strømutgifter. Dette gjør boligen din mer attraktiv på markedet.
Ja, solcellepaneler kan fjernes og installeres på en ny eiendom. En profesjonell installatør kan hjelpe deg med å demontere og reinstallere systemet på din nye adresse. Men stort sett vil din investering av solenergisystemet gi deg en høyere verdivurdering på boligen, slik at ved salg av bolig vil du da få tilbake hele eller deler av investeringsbeløpet.
Det er flere finansieringsalternativer tilgjengelig for solenergisystemer, inkludert grønne lån og leasing. Ta gjerne kontakt med oss for bistand med finansieringsløsninger.
Enova tilbyr støtteordninger for privatpersoner som ønsker å installere solcelleanlegg på sine boliger. Denne støtten er ment å oppmuntre til økt bruk av fornybar energi og bidra til reduserte klimagassutslipp. For å være kvalifisert for Enovatilskuddet, er det noen kriterier som må oppfylles. Først og fremst må boligen være tilknyttet strømnettet. Videre må solcellesystemet være installert av en profesjonell installatør som er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Støtten fra Enova er basert på størrelsen på solcelleanlegget. Jo større anlegget er, desto høyere støttebeløp kan man få. Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at du kan få inntil 47 500 kroner totalt. Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere eller smart strømstyring. Ved å søke Enovatilskuddet for solenergi kan du motta økonomisk støtte som bidrar til å redusere investeringskostnadene for solcelleanlegget. Dette gjør det mer økonomisk overkommelig å ta i bruk solenergi i hjemmet ditt og gir deg muligheten til å produsere din egen miljøvennlige strøm. For å få mer detaljert informasjon om Enovatilskuddet og søknadsprosessen, anbefaler vi å besøke Enova sine nettsider eller ta kontakt med Enova direkte. Deres dedikerte rådgivere vil kunne veilede deg gjennom søknadsprosessen og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Installerer du et solcellesystem med støtte fra Enova, kan du nyte godt av lavere strømregninger, reduserte klimautslipp og en mer bærekraftig energiløsning for ditt hjem
Solenergisystemer krever minimalt vedlikehold. Det skal ikke være nødvendig med rengjøring av solcellene, regn og snø vil gi en tilfredsstillende rens av panelene. Pollen, støv og urenheter vil i de aller fleste tilfeller gi minimalt effekttap. Ønsker du likevel å rense dine solcellepaneler med en hageslange anbefaler vi at du gjør dette på kvelden når solcellepanelene har avkjølt seg. Jevnlig inspeksjon for å sikre at alt fungerer optimalt er vanligvis alt som trengs, dette kan du gjerne gjøre selv. En profesjonell installatør kan gi deg råd om beste praksis for vedlikehold.
Ja, solenergisystemer kan vanligvis enkelt utvides hvis det er behov for mer strømproduksjon i fremtiden. Diskuter dette med installatøren din for å sørge for at systemet er skalerbart.
Solcellepaneler kan installeres på de fleste taktyper, inkludert skrå tak, flate tak og tak laget av forskjellige materialer som dobbeltkrum, metall eller papp. En profesjonell installatør kan evaluere ditt tak og foreslå den beste løsningen.
Det er viktig å velge en pålitelig og erfaren solenergileverandør. Sørg for å sjekke deres omdømme, se på tidligere kunders anmeldelser og be om referanser. Sjekk gjerne Elvirksomhetsregisteret på: https://elvirksomhetsregisteret.dsb.no/elreg-ui/ Her kan du forsikre deg om at din montør har nødvendig kompetanse og godkjenninger for å koble opp solcelleanlegg mot strømnettet.

Husk at dette er generelle svar, og det kan være nødvendig med en grundigere gjennomgang av dine spesifikke behov og forhold for å gi deg mer nøyaktig rådgivning. Ta gjerne kontakt for en mer detaljert diskusjon om solenergisystemer og hvordan de kan være til nytte for deg.