GENERELLE VILKÅR

 

GARANTIVILKÅR

Alle varer kjøpt fra Martom AS har som hovedregel ett års garanti, med unntak av der annet er særlig bemerket. Vårt selskap følger forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 og de betingelsene som er satt gjeldende der.
Kjøper må uten ugrunnet opphold melde i fra en eventuell mangel eller feil ved varen, og likevel ikke mer enn to (2) måneder etter at feilen ved varen ble oppdaget. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, vil retten til å gjøre mangelen gjeldende tapes. Alle feil ved en vare skal meldes skriftlig til post@mymartom.no

Ved mangler eller feil ved en vare skal kjøper melde dette som nevnt over. Ved rettmessig melding om feil eller mangler, forplikter Martom AS seg til å følge de retningslinjer som ligger i forbrukerkjøpsloven.

 

RETUR AV VARER

Se skjema for retur av varer jfr angrefristloven her:

 

TRANSPORTSKADE

Ved skade på produkt som skyldes transporten, bes våre kunder om å ta kontakt med transportøren for å melde fra om skaden til denne

 

LEVERINGSTID

Våre leveringstider er estimert etter beste skjønn. Vi tar forbehold om forhold utenfor vår kontroll, og som kan påvirke leveringstiden. Leveringstiden vil også være avhengig av de valg kunden gjør med hensyn på fraktekostnader og fraktetid, for de varene der dette kan velges.

Leveringstiden beregnes fra vi sender ut varen.
Hvis vareutsendelse utsettes av oss av en eller annen årsak, skal kunden så langt det er mulig underrettes om dette.
Ved vesentlig endring av leveringsdato har kunden rett til å heve kjøpet uten kostnad for kunden.

Normal leveringstid er 3 uker fra bestilling

 

FRAKTEKOSTNADER

Fraktekostnadene vil avhenge av pakkens volum, vekt og utforming. Hos Martom AS betaler du for den reelle fraktekostnaden.
Det kan for noen varer være vanskelig å på forhånd å beregne fraktekostnadene helt nøyaktig, da varen kan ha form eller vekt som gjør frakten vanskelig å forhåndsberegne. Det kan derfor være avvik på frakten vis a vis fremkommet frakt på vår nettbutikk.

 

PRISER OG BETALING

Alle priser i Martom AS er inkl mva.

For bedrifter som ønsker mva-spesifisering, kan faktura velges.

For privatpersoner gjelder kun betaling via postoppkrav eller via bankkort / kredittkort